Hiển thị 1–12 của 62 kết quả

Dầu gội xả dưỡng xoăn Goldwell Dualsenses Curls Waves 1000ML

2,020,000
 • Thông Tin Sản Phẩm
 • Xuất xứ hàng hóa: Nhập Khẩu Đức
 • Dung tích: 1000ML
 • Dòng sản phẩm: Goldwell Dualsenses Curls Waves
 • Đối tượng sử dụng: Mọi Loại Tóc
 • NKPP: Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống [button size="medium" style="secondary" text="Lazada" link="https://www.lazada.vn/shop/minhngocxshopvn" target=""] [button size="medium" style="alert" text="Shopee" link="https://shope.ee/4V63TcpMRt" target=""] [button size="medium" style="alert" text="TikTok" link="https://www.tiktok.com/@minhngocdaugoi" target=""]

Dầu xả dưỡng xoăn Goldwell Dualsenses Curls Waves 200ML

430,000
 • Thông Tin Sản Phẩm
 • Xuất xứ hàng hóa: Nhập Khẩu Đức
 • Dung tích: 200ML
 • Dòng sản phẩm: Goldwell Dualsenses Curls Waves
 • Đối tượng sử dụng: Mọi Loại Tóc
 • NKPP: Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống [button size="medium" style="secondary" text="Lazada" link="https://www.lazada.vn/shop/minhngocxshopvn" target=""] [button size="medium" style="alert" text="Shopee" link="https://shope.ee/4V63TcpMRt" target=""] [button size="medium" style="alert" text="TikTok" link="https://www.tiktok.com/@minhngocdaugoi" target=""]

Dầu gội xả dưỡng xoăn Goldwell Dualsenses Curls Waves 250ML + 200ML

810,000
 • Thông Tin Sản Phẩm
 • Xuất xứ hàng hóa: Nhập Khẩu Đức
 • Dung tích: 200+ 250ML
 • Dòng sản phẩm: Goldwell Dualsenses Curls Waves
 • Đối tượng sử dụng: Mọi Loại Tóc
 • NKPP: Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống[button size="medium" style="secondary" text="Lazada" link="https://www.lazada.vn/shop/minhngocxshopvn" target=""] [button size="medium" style="alert" text="Shopee" link="https://shope.ee/4V63TcpMRt" target=""] [button size="medium" style="alert" text="TikTok" link="https://www.tiktok.com/@minhngocdaugoi" target=""]

Dầu gội dưỡng xoăn Goldwell Dualsenses Curls Waves 250ML

380,000
 • Thông Tin Sản Phẩm
 • Xuất xứ hàng hóa: Nhập Khẩu Đức
 • Dung tích: 250ML
 • Dòng sản phẩm: Goldwell Dualsenses Curls Waves
 • Đối tượng sử dụng: Mọi Loại Tóc
 • NKPP: Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống [button size="medium" style="secondary" text="Lazada" link="https://www.lazada.vn/shop/minhngocxshopvn" target=""] [button size="medium" style="alert" text="Shopee" link="https://shope.ee/4V63TcpMRt" target=""] [button size="medium" style="alert" text="TikTok" link="https://www.tiktok.com/@minhngocdaugoi" target=""]

Dầu gội dưỡng xoăn Goldwell Dualsenses Curls Waves 1000ML

970,000
 • Thông Tin Sản Phẩm
 • Xuất xứ hàng hóa: Nhập Khẩu Đức
 • Dung tích: 1000ML
 • Dòng sản phẩm: Goldwell Dualsenses Curls Waves
 • Đối tượng sử dụng: Mọi Loại Tóc
 • NKPP: Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống [button size="medium" style="secondary" text="Lazada" link="https://www.lazada.vn/shop/minhngocxshopvn" target=""] [button size="medium" style="alert" text="Shopee" link="https://shope.ee/4V63TcpMRt" target=""] [button size="medium" style="alert" text="TikTok" link="https://www.tiktok.com/@minhngocdaugoi" target=""]

Dầu xả suôn mượt Goldwell Dualsenses Just Smooth 200ML

430,000
 • Thông Tin Sản Phẩm
 • Xuất xứ hàng hóa: Nhập Khẩu Đức
 • Dung tích: 200ML
 • Dòng sản phẩm: Goldwell Dualsenses Just Smooth
 • Đối tượng sử dụng: Mọi Loại Tóc
 • NKPP: Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống [button size="medium" style="secondary" text="Lazada" link="https://www.lazada.vn/shop/minhngocxshopvn" target=""] [button size="medium" style="alert" text="Shopee" link="https://shope.ee/4V63TcpMRt" target=""] [button size="medium" style="alert" text="TikTok" link="https://www.tiktok.com/@minhngocdaugoi" target=""]

Tinh chất 6 tác động suôn mượt Goldwell Dualsenses Just Smooth 100ML

560,000
 • Thông Tin Sản Phẩm
 • Xuất xứ hàng hóa: Nhập Khẩu Đức
 • Dung tích: 100ML
 • Dòng sản phẩm: Goldwell Dualsenses Color Extra Rich
 • Đối tượng sử dụng: Mọi Loại Tóc
 • NKPP: Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống[button size="medium" style="secondary" text="Lazada" link="https://www.lazada.vn/shop/minhngocxshopvn" target=""] [button size="medium" style="alert" text="Shopee" link="https://shope.ee/4V63TcpMRt" target=""] [button size="medium" style="alert" text="TikTok" link="https://www.tiktok.com/@minhngocdaugoi" target=""]

Dầu hấp phục hồi giữ màu cho tóc nhuộm 60S Goldwell Dualsenses Color Extra Rich 500ML

1,040,000
 • Thông Tin Sản Phẩm
 • Xuất xứ hàng hóa: Nhập Khẩu Đức
 • Dung tích: 500ML
 • Dòng sản phẩm: Goldwell Dualsenses Color Extra Rich
 • Đối tượng sử dụng: Mọi Loại Tóc
 • NKPP: Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống[button size="medium" style="secondary" text="Lazada" link="https://www.lazada.vn/shop/minhngocxshopvn" target=""] [button size="medium" style="alert" text="Shopee" link="https://shope.ee/4V63TcpMRt" target=""] [button size="medium" style="alert" text="TikTok" link="https://www.tiktok.com/@minhngocdaugoi" target=""]

Tinh chất 6 tác động giữ màu Goldwell Dualsenses Color Extra Rich 100ML

560,000
 • Thông Tin Sản Phẩm
 • Xuất xứ hàng hóa: Nhập Khẩu Đức
 • Dung tích: 100ML
 • Dòng sản phẩm: Goldwell Dualsenses Color Extra Rich
 • Đối tượng sử dụng: Mọi Loại Tóc
 • NKPP: Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống[button size="medium" style="secondary" text="Lazada" link="https://www.lazada.vn/shop/minhngocxshopvn" target=""] [button size="medium" style="alert" text="Shopee" link="https://shope.ee/4V63TcpMRt" target=""] [button size="medium" style="alert" text="TikTok" link="https://www.tiktok.com/@minhngocdaugoi" target=""]

Tinh dầu dưỡng tóc suôn mượt Goldwell Dualsenses Just Smooth Taming Oil 100ML

570,000
 • Thông Tin Sản Phẩm
 • Xuất xứ hàng hóa: Nhập Khẩu Đức
 • Dung tích: 100ML
 • Dòng sản phẩm: Goldwell Dualsenses Just Smooth
 • Đối tượng sử dụng: Mọi Loại Tóc
 • NKPP: Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống [button size="medium" style="secondary" text="Lazada" link="https://www.lazada.vn/shop/minhngocxshopvn" target=""] [button size="medium" style="alert" text="Shopee" link="https://shope.ee/4V63TcpMRt" target=""] [button size="medium" style="alert" text="TikTok" link="https://www.tiktok.com/@minhngocdaugoi" target=""]

Dầu gội xả suôn mượt Goldwell Dualsenses Just Smooth 250ML + 200ML

810,000
 • Thông Tin Sản Phẩm
 • Xuất xứ hàng hóa: Nhập Khẩu Đức
 • Dung tích: 250+200ML
 • Dòng sản phẩm: Goldwell Dualsenses Just Smooth
 • Đối tượng sử dụng: Mọi Loại Tóc
 • NKPP: Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống[button size="medium" style="secondary" text="Lazada" link="https://www.lazada.vn/shop/minhngocxshopvn" target=""] [button size="medium" style="alert" text="Shopee" link="https://shope.ee/4V63TcpMRt" target=""] [button size="medium" style="alert" text="TikTok" link="https://www.tiktok.com/@minhngocdaugoi" target=""]

Dầu xả suôn mượt Goldwell Dualsenses Just Smooth 1000ML

1,050,000
 • Thông Tin Sản Phẩm
 • Xuất xứ hàng hóa: Nhập Khẩu Đức
 • Dung tích: 1000ML
 • Dòng sản phẩm: Goldwell Dualsenses Just Smooth
 • Đối tượng sử dụng: Mọi Loại Tóc
 • NKPP: Công ty TNHH Sáng Tạo Phong Cách Sống[button size="medium" style="secondary" text="Lazada" link="https://www.lazada.vn/shop/minhngocxshopvn" target=""] [button size="medium" style="alert" text="Shopee" link="https://shope.ee/4V63TcpMRt" target=""] [button size="medium" style="alert" text="TikTok" link="https://www.tiktok.com/@minhngocdaugoi" target=""]